Програма

EВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, СОФИЯ (30 септември – 1 октомври 2022)

 

EВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ, СОФИЯ

30 септември – 1 октомври 2022

30 септември 2022
Софийски университет, бул. Цар Освободител 15
Ректорат, Аула, пространство пред Аулата
14.00 – 17.30 К-TRIO ЗА ДЕЦА: Науката в детските очи
Античен културно-комуникационен комплекс Сердика,
пл. Независимост №1; бул. Мария Луиза №2
16.00 – 21.00 K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Европейски щанд 
16.00 – 21.00 К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитие  
16:00 – 21:00 K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Кабинети по любопитство
16:00 – 21:00 K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Постерни изложби
16.00 – 18.00 K-TRIO КОНКУРСИ: Награждаване на участниците 
18.00 – 18.30 ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика

София, пл.Независимост №1; бул.Мария Луиза №2

Официални гости и организатори:

18:30 – 22:00 К-ТРИО ЗА ВСИЧКИ: Историческа вечер на открито
19:30 – 21:00 К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове
онлайн
К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Онлайн дискусии и видеоматериали
К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Филми и видеоматериали 

 

1 октомври 2022

 

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Зала 243 (Северно крило)

10.00 – 12.00 К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове
Античен културно-комуникационен комплекс Сердика,
пл. Независимост №1; бул. Мария Луиза №2
11.00 – 16.00 К-TRIO ЗА ДЕЦА: Кабинети по любопитство

 

30 септември 2022

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат :Аула, пространство пред Аулата

 

Час К-TRIO ЗА ДЕЦА: Науката в детските очи
14.00-15.00 Представяне на отличени проекти с научни изследвания на ученици – участници в Младежката научна сесия на тема: „Физика, околна среда и климатични промени“ по време на 50-ата Юбилейна национална конференцията на Съюза на физиците в България (юни 2022 г., Варна).Модератор:  Пенка Лазарова
15.00-17.30 Представяне и награждаване на проектите на отличените участници в Националния конкурс „По стъпките на българските учени“

И националния конкурс за рисунки 

„Естествен vs Изкуствен Интелект“

Кратко описание (какво ще видите/какво ще научите):
В рамките на детската програма участниците ще могат да се запознаят с проектите на отличените участници в Националния конкурс „По стъпките на българските учени“  

Модератори: доц. Камелия Йотовска, доц. Ася Асенова

 

1 октомври 2022

Софийски университет, бул. Цар Освободител 15

Ректорат: Зала 243 (Северно крило)

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове

 

10.00-10.30 Менторската програма на СУ – утвърждаване на добри практики за изграждане на млади таланти в науката и иновациите

Модератор: Светлана Димитрова

Участници: представители на менторската програма

10.30-13.30 Кръгла маса и дискусия на докторанти

 

Представяне на докторанти и кратки презентации на
изследвания, как тяхната научна работа помага: 

 • Науката да бъде по-близо до обществото –ролята на отворената наука, отворени иновации и науката за гражданите (Citizens Science). 
 • Науката да подобрява всекидневния живот и да допринася за по-устойчиво бъдеще; 
 • Идеалната научна кариера в академичен и/или бизнес контекст?

Модератори: доц. Елисавета Гурова, ас. Албена Антонова, докт. Ивона Чинкова

 

30 септември 2022

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика,
пл. Независимост №1; бул. Мария Луиза №2

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Европейски щанд 
Таланти в науката и иновациите:

EURAXESS – Европейска мрежа за кариера и мобилност на учените

Дейности Мария Склодовска-Кюри (MSCA) на Програма Хоризонт Европа

Модератори: Светлана Димитрова, доц. Елисавета Гурова

Enterprise Europe Network (EEN) – Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса за интернационализация, технологичен трансфер,  комерсиализация и достъп до финансиране. Услуги и възможности за бизнеса.

Модератори: Марин Пандев, Бонка Шаламанова, д-р Даниела Леви

 

Час К-TRIO КОНКУРСИ: Награждаване на участниците
16.00-18.00 Финали на 12 конкурс за студентски и докторантски проекти
Young Energetic Scientists

 

Час K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитие
16:00 – 21:00 Институт GATEНа крачка от бъдещето с GATE

В „Европейската нощ на учените“ програмата на GATE ще Ви срещне с нашите изследователи, които ще Ви разкажат за работата си в основните научно-приложни области на Института – „Градове на бъдещето“, „Дигитално здравеопазване“ и „Откриване на дезинформация“. Ще представим резултати от наши проекти, с които ще демонстрираме силата и полезността на големите данни и изкуствения интелект.

17.00 -18.00 Щанд на Института GATE: Демонстрации и срещи с изследователи
17.30-18.00 Награждаване на победителите в състезанието на GATE за деца на възраст от 11 до 16 години за изработване на 3D модел на сграда на бъдещето от паста

Важно!!! Логистика: Зала със седящи места за около 20 човека, в която да има 20 стола, 2 маси, електрозахранване. Залата е необходима от 17.30 до 20.00 ч

18.00 – 18.30 „На лов за дезинформация – как да се научим да се ориентираме в това, което чуваме, виждаме и четем (две видеа и една игра)“
18.30-20.30 Демонстрации и срещи с изследователи

 

16:00 – 21:00 K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитие
Щанд на Център за върхови постижения УНИТе: „Върхови научни постижения в Информатика и ИКТ”Проектът цели изграждане и развитие на конкурентен и международно признат научно-изследователски комплекс, който да отговаря на изискванията за модерна научна инфраструктура и високо ниво на научните изследвания в приоритетната област „Информатика и ИКТ“ и да допринесе за подобряване  на възможностите на изследователите и академичните кадри от Бургас, Русе, София и Шумен да сътрудничат помежду си и с партньори от целия свят.

Модератор: Стефка Близнева

Щанд на Център за технологии на информационното общество

Създаден през 1999 г. в резултат от проект по програмата ФАР за институционално изграждане на Център за върхови постижения в областта на Технологиите на информационното общество. 

На щанда ще бъдат представени успешни проекти, финансирани по програми на ЕС.

 • Проект … цел

Модератор: Катина Панчева

  Щанд на Институт за технологично развитие (ITD)

Неправителствена организация, посветена на приложни изследвания и разработването на иновативни технологични системи, подкрепяща развитието на иновационната екосистема и нейния растеж. На щанда ще бъдат представени следните проекти:

 • Проектът DigiLEAD (ЕРАЗЪМ+ 2021-1-BG01-4KA220-SCH-000032711) се стреми да съдейства на ръководителите на училища за създаване на стратегия за дигитална трансформация.
 • Проектът … 

Модератор: Стефан Спиридонов

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Исторически семинар на открито
18:30 – 19:45 Българско египтологическо общество 

Какви са темите? Какво ще бъде представено? От кого?

( 2 лекции + маса, която ще стои до края)

Модератор: 

19:45-21:15 МОТУС 

Какви са темите? Какво ще бъде представено? От кого? 

(лекция + демонстрация на Мирослав Лесичков + щанд до края на мероприятието)

21:15 -22:00 Българска история – представяне, лекция + щанд

Какви са темите? Какво ще бъде представено? От кого?

 

16.00 -21.00 К-TRIO ЗА ДЕЦА: Изложба
Фотоизложба с отличени фотоси от Националния конкурс за ученици и студенти „Физика и климат“. Конкурсът има за цел да провокира участниците да наблюдават, заснемат и споделят определен елемент на климата (валеж, облачност, мъгла, вятър, температура на въздуха, атмосферно налягане, влажност на въздуха) и да дадат неговото физично обяснение).

А) ЛИНК ЗА КАЧВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА!

Б) РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ИЗЛОЖБАТА НА КАРТОН ЗА ЛАРГОТО ФОРМАТ А3? 

 

16.00 -21.00 К-TRIO ЗА ДЕЦА: Кабинети по любопитство
„Батерии“ и „Водородни технологии“

С демонстрациите се цели да бъде предизвикан интерес у децата и учителите им към опознаване на електрохимичните системи за съхранение и отдаване на електрическа енергия, в т.ч. батерии, горивни клетки и др. водородни системи. Ще бъдат представени в по-елементарен вид принципното им устройство, както и тяхното приложение в съвременните технологии за „зелена“ енергия, чрез демонстриране на атрактивни макети и действащи модели. Учениците ще бъдат обучавани да измерват основен технически показател (напрежение) и ще им бъдат предоставени печатни материали.

Дейности:

Запознаване с основните елементи и принцип на работа на батериите с нагледни материали и макет;

– Демонстрация на „плодова“ батерия и „Елемент на Даниел-Якоби“; 

– Измерване на напрежение на различни батерии с волтметър; 

– Демонстрация на електролиза на водата;

– Демонстрация на моделни детски колички, задвижван от горивни клетки с „изгаряне“ на водород;

– Демонстрация на модел „Зелен енергиен цикъл“ – електричество, добито от слънчева енергия, се използва за получаване на водород от вода, който в последствие предоставя електрическа енергия при свързването си с кислорода от въздуха и се образува вода;

– Запознаване с водородната енергетика като технология на бъдещето, чрез печатни брошури и постери.

Модератори:
доц. д-р Галин Борисов, гл. ас. д-р Емилия Младенова, гл. ас. д-р Миглена Славова

„Изворът на живота“ в Епископската базилика на Филипопол в контекста на STEAM

Цели се едновременно развитие на дигитална компетентност, математическа компетентност, основни компетентности в областта на природните науки и технологиите, компетентност за културна осведоменост и изява чрез изучаване на обекти в Епископската базилика на Филипопол (която е открита за посетители през април 2021 г.) и прилагане на идеи при създаване на художествени произведения.

Дейности:

Основната разглеждана задача е свързана с изучаване и възстановка на мозайката „Изворът на живота“ в Епископската базилика на Филипопол. Ще бъдат представени идеи за създаване и използване на компютърни модели, както за възстановка, така и за създаване на художествени произведения в разглеждания стил. 

Някои от ресурсите могат да се използват във Виртуалния училищен кабинет по математика на адресите:

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=327 

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=328 

Изложби към Кабинета по любопитство:

-Изложба „Райска градина“ с творби на ученици от  ОУ „Антим I“ и участници в Кабинета по любопитство.

-проф. Тони Чехларова: Изложба на 3D принтирани бижута „В стила на Епископската базилика на Филипопол“.

Модератори: 

проф. Тони Чехларова (Институт по математика и информатика – БАН), 

Неда Чехларова, Тонедико, Койя Чехларова, НБУ

„Презареждаем газ-дифузионен електрод, съдържащ зеолит“ – този тип електроди са част от метал-въздушни батерии с висока енергийна плътност с приложение в хибридни ВЕИ.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с разработването на прототип на акумулатор метал-хидрид въздух. Акцентът на представянето ще бъде върху единия от електродите в разглежданата система, а именно върху газ-дифузионния електрод, съдържащ природен зеолит. Посетителите ще могат да се запознаят с материалите, методите за получаване на електродите и последните резултати от проведените изследвания. Ще бъде представен принципът на работа и приложението на акумулатора. Ще бъдат предоставени печатни материали с информация за разработката.

-Представяне на Център за компетентност „ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Услуги и възможности за бизнеса.

Представяне на Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ). Услуги и възможности за бизнеса.

Модератори: 

гл. ас. д-р Борислав Абрашев, ас. Валентин Терзиев, гл. ас. д-р Благой Бурдин, д-р Даниела Леви 

Институт по електрохимия и енергийни системи „Академик  Евгени  Будевски“ на БАН

Демонстрации по оптика и оптометрия

Какво?

Модератор: д-р Мила Драгомирова, Физически факултет на Софийски университет

 

16.00 -21.00 K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Кабинети по любопитство
Безпилотни летателни апарати и приложенията на машинно самообучение

Посетителите ще могат да се запознаят с някои безпилотни летателни средства и техните приложения. Също така ще могат да наблюдават полезността от извличането и обработката на данни от сензори, използването на машинно самообучение при анализа на тези данни, както и други интересни похвати.

Представяне на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (QUASAR). 

Модератори: 

ас. Момчил Куртев, Светослав Моллов, ас. Мартин Ралчев, 

Институт по роботика на БАН  

Наука и практики, новости и приложения

На щанда посетителите ще имат възможност да се запознаят с:

-Представяне на нови тенденции в разработването на нов клас батерии; 

-Квантово-химичен и експериментален анализ на антивирусната активност на екстракт от растението Graptopetalum paraguayense E Walter към човешки корона вируси;

-Материали за по-добър живот – метод за получаване и охарактеризиране.

Модератори: 

гл.ас. д-р Мария Ганчева,-гл.ас. д-р Цветан Захариев, ас. Нина Стоянова – Нанкова

Институт по обща и неорганична химия на БАН 

50 ГОДИНИ „БЪЛГАРИЯ – КОСМИЧЕСКА ДЪРЖАВА“

На щанда посетителите ще могат да видят:

 –  Първия български прибор П1, монтиран на спътника „Интеркосмос-8“ летял в Космоса и успешно предавал данни.

На първи декември 1972 година в необятния космос полита първата българска научна апаратура, носеща скромното име Прибор-1 /П-1/. Създадена е от български учени и специалисти от групата „Физика на космоса“, предшественик на Института за космически изследвания и технологии към Българската академия на науките. С данните, които изпраща до земните лаборатории, България е призната за космическа държава.

-Макет на първата в света космическа оранжерия „СВЕТ“ – работи успешно на борда на орбиталната космическа станция „МИР“ в периода 1990-2000 г. В нея за първи път e отгледана пшеница от семе до семе.

– Дозиметри „Люлин“, уреди от серия дозиметри за измерване на мощностите на радиационните дози и потоците галактически космически лъчи в междупланетното пространство.

Повече от 150 научни апаратури и уреди защитиха мястото на България сред първите, овладяващи истински и мащабно космическото пространство. Днес оригинални български апарати работят на Международната космическа станция (на 19.02.22 беше изстрелян поредният български уред към МКС). Българската апаратура работи безупречно и бяха получени уникални резултати за радиационната обстановка по трасето Земя-Марс, и до днес тя предава данни в орбита около далечния Марс.

Модератори:

проф. Г. Желев, Валери Вацев

Институт за космически изследвания и технологии на БАН

Геополимери – нови екологични материали 

Гостите ще се запознаят с един сравнително нов клас материали – геополимери. Геополимерите  имат висок потенциал за употреба, поради добрата дълготрайност, топло и химическа устойчивост, бързото натрупване на якост, адхезията с армировка/добавъчни материали, икономическия и екологичен аспект, както и поради възможността от употребата на вторични продукти. Ще бъдaт изложени образци от геополимери направени от природни и индустриални суровини. Ще бъдат проведени демонстрации с бързо втвърдяващ геополимер направен от отпадни продукти, който в бъдеще би могъл да допринесе за опазването на околната среда. Ще се отливат малки образци с формата на минерал, които ще бъдат раздавани.

Представената информация и резултати са благодарение на проект КП-06-М47/1 от 2020 година, финансиран от ФНИ.

Модератори:

гл. ас.  д-р Александър Николов; инж. Никола Куванджиев; ас. д-р Борислав Барбов

Институт по минералогия и кристалография на БАН

Нов метод за функционална активация на човешки сперматозоиди, чрез инжектиране на хидрофобни наночастици от въглеродни сажди в прясно отделен еякулат

Разработката е съвместна между Институт по физика на твърдото тяло на БАН и медицински център „Неовитро“. Основните области на приложение са криобиологията и репродуктивната медицина. Основният проблем, който се решава е свързан с обработка и селекция на сперматозоиди с най-висок репродуктивен потенциал.

Модератори:

доц. д-р Карекин Есмерян, химик Теодор Гръков

Институт по физика на твърдото тяло на БАН

Неозойски растителни фосили от находища в България

По време на демонстрационния щанд ще бъдат представени растителни фосили от находища в България с възраст от 35 до 5 милиона години. Презентацията ще включва различни фосилизирани растителни органи – листа, съцветия, дървесина. На посетителите ще бъдат обяснени различните начини за фосилизацията на растенията и различните типове растителни фосили. Също така, ще бъдат дискутирани предметът и задачите на науката палеоботаника, която изследва растителните фосили. Ще бъде отделено специално внимание на резултатите от палеоботаничните изследвания и информацията, която те ни предоставят. Най-важните от тях са разкриването на флората и растителността съществували на територията на България преди милиони години, тяхната еволюция и особеното им значение за реконструкцията на палеоклимата. Чрез представените растителни фосили, посетителите ще могат да се уверят в това, как в течение на милиони години, климатът на територията на България се е променил от тропичен до умереноконтинентален.

Модератори:

доц. д-р Владимир Бозуков, ас. Анета Ламбевска-Христова, 

Секция Палеоботаника и поленов анализ

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН

Дигитални проекти

На демонстрационния щанд на Института за литература към БАН (ИЛ-БАН) посетителите ще могат да се запознаят с дигиталните проекти, разработвани в последните години от научни екипи на института. Те съдържат интересни факти за български писатели, ръкописи, снимки, дигитализирани архиви и други любопитни аспекти на българската литература от IX до XXI век. Дигиталните проекти, които ще бъдат представени, съдържат материали и изследвания от различни епохи: от Средновековието (например „Scripta Bulgarica: дигитална библиотека за старобългарска книжнина“, „Славянският Физиолог“, „Супрасълски сборник“), през Възраждането („Енциклопедия „Българско възраждане“, „Културно-историческо наследство на Найден Геров“), до новата и съвременната българската литература („Дигитален речник на българската литература след Освобождението“, „Дигитална библиотека „Българска литературна критика“, „Прагматизъм и въображение: футуристични посоки на българската научна фантастика в периода XX – XIX век“) и др.

Модератори:

гл. ас. д-р Елена Борисова; гл. ас. д-р Андриана Спасова; гл. ас. д-р Станка Петрова;

Институт за литература към БАН

„Дигитално разделение и социални неравенства: равнища, актьори и взаимодействия“

Посетителите ще се запознаят с интердисциплинарния проект на Института по философия и социология, чиято цел е да бъдат изследвани възможностите за разширяване на реално извличаните офлайн ползи, за подобряване на жизнените шансове за различни категории потребители, за намаляване на социално-икономическите и социално-демографските неравенства посредством технологичния преход към дигитализация.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06 ПН55/7 от 2021 г. с три годишен срок за изпълнение. Научният колектив включва: социолози, политолози, специалисти връзки с обществеността от ИФС при БАН, СУ „Св. Климент Охридски”, УНСС и Бургаския свободен университет.

Модератори:

проф. Румяна Стоилова, гл. ас. Камелия Петкова, гл. ас. Стефан Марков

Институт по философия и социология на БАН, 

Секция „Стратификация, неравенства и мобилност“

Биофизични методи в биомедицината

Биофизичните методи, използвани в биомедицината, предоставят ценна информация за взаимовръзките и промените на атомно/молекулно ниво в биологичните системи. Тези методи разширяват възможността за по-задълбочена оценка и интерпретация на установени отклонения в структурните и функционални характеристики на биофлуиди, клетки, тъкани и системи в организма, както и реакциите им на прилагани терапии и лекарствени препарати. 

Диференциалната сканираща калориметрия и атомно-силовата микроскопия са част от методиките, които се разработват в секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“ към ИБФБМИ-БАН за идентифициране на нови биофизични маркери за диагностика на онкологични и хематологични заболявания, високорискова бременност, невродегенеративни и други патологии.

Модератори:

гл. ас. Августина Данаилова; ас. Ариана Лангари
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, Секция „Биомакромолекули и биомолекулни взаимодействия“

Фотосинтезата – източник на живот

Фотосинтезата е единственият процес в природата, който осигурява органични съединения и кислород за живота на Земята, като същевременно редуцира количеството на въглероден диоксид в атмосферата. Глобалната промяна на климата и повишаването на замърсяванията в почвите и водите оказват неблагоприятно въздействие върху фотосинтетичните процеси и повлияват негативно развитието на растенията и добива на икономически важни култури. Изучаването на механизмите на повреждане, аклиматизация и адаптация на фотосинтезиращите организми към абиотичен стрес: екстремални температури, силна светлина, ултравиолетово лъчение,  засоляване, тежки метали, хербициди и др. са особено актуални и полезни за изграждането на правилна стратегия за създаване на по-устойчиви и високопродуктивни растителни видове и селскостопански култури, важни за изхранването на непрекъснато увеличаващото се население на земята, за качеството и продължителността на живота на хората.

Модератори:

гл. aс. Георги Рашков; специалист Преслава Борисова

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, 

Секция „Фотовъзбудими мембрани“

Проучване влиянието на мелатониновия дефицит върху регулацията на сигнални пътища свързани с патофиозиологията на невродегенеративни заболявания и стареене

Със застаряването на населението в световен мащаб e необходимо да се обърне сериозно внимание на здравеопазването за възрастни хора и неврологичните усложнения, свързани с възрастта, които са често срещани и оказват влияние върху качеството на живот на индивида. Липсата на достатъчно научни знания за механизмите на невродегенеративните заболявания се явява пречка за разработването на ефикасни терапевтични подходи. Поради тази причина се налага изследването на молекулярните аспекти на генезиса на съответното заболяване, за да бъдат разработени ефективни диагностични и терапевтични стратегии, което е и целта на настоящите научни изследвания. Това би спомогнало за разработване на мултимодални стратегии в здравеопазването, които могат да спомогнат за качеството и продължителността на живота.

Изследванията са  насочени към установяване на влиянието на мелатониновия дефицит върху регулацията на сфинголипидния и Akt сигнални пътища регулиращи клетъчното оцеляване с цел разработването на комбинирани терапевтични подходи и намиране на надеждни ранни диагностични биомаркери за невродегенеративни заболявания и стареене, което би повишило ефикасността на терапията

Модератори:

ас. Ирина Георгиева, д-р Соня Апостолова; проф. Румяна Цонева

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство на БАН, Лаборатория „Трансмембранна сигнализация“

Ролята на светлината в подобряването на съвременните ортопедични импланти

В последните години нуждата от ортопедични импланти с цел подобряване качеството на живот на хората е нараснала драстично. Въпреки непрестанното развитие в дизайна на имплантите, все още съществуват недостатъци, които могат да наложат ревизионни хирургични намеси или да доведат до отхвърляне на импланта от тялото. Основна причина за тези ситуации е възникването на инфекции вследствие бактериално колонизиране на ортопедичния имплант. Една такава инфекция може да доведе до антибиотична резистентност на колонизиращите бактерии и да влоши състоянието на даден пациент. Ето затова има сериозна необходимост от разработване на антибактериални повърхности, които могат да предотвратят захващането на микроби към импланта без да се налага използването на антибиотици. С такава задача се е заел нашият мултидисциплинарен изследователски екип от 15 младши изследователи, работещи в повече от 10 института в Европа, като част от европейския проект “AIMed (Antimicrobial Integrated Methodologies). Специфичната задача на българския екип включва използването на лазери, генериращи импулси с продължителност 0.0000000000001 секунди (100 фемтосекунди). Такъв тип лазери ни позволяват да модифицираме повърхностите на различни биосъвместими материали като можем да променяме едновременно тяхната морфология и химична структура. До момента, нашите резултати показват, че повърхнинно третирани материали могат да предотвратят захващането на бактерии като същевременно стимулират растежа на костни клетки. Екипът на нашия европейски проект вярва, че подходът ни може да спомогне развитието на научните постижения в областта на регенеративната медицина и да допринесе за подобряване качеството на живот на хората. 

Модератори:

Емил Филипов, Данте Мария Ачети

Институт по електроника на БАН

 

1 октомври 2022

Античен културно-комуникационен комплекс Сердика,
пл. Независимост №1; бул. Мария Луиза №2

 

Час К-TRIO ЗА ДЕЦА: Кабинети по любопитство 
11:00-13:00 Отворен урок по египтология (7-14 год), детски център
14:00 -16:00 Старите сгради разказват (13-18 год) – теренна практика

 

Онлайн дискусии и видеоматериали

 

Час К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Дискусионни клубове Линк/Адрес
13.30-15.00 „Енергийно бъдеще – предизвикателства и пробивни иновативни решения за генериране, управление и съхранение на енергия. 

Иновации в областта на водород и горивни клетки, сероводород, батерийни системи, ВЕИ и интелигентни мрежови решения с цел оптимално управление и използване на енергията”

Кръглата маса се организира от Единния център за иновации на БАН, за да бъдат обсъдени актуални теми свързани с диверсифициране на енергийни източници, модели за управление на енергийни потоци и иновативни технологии за производство/съхранение на енергия.

За регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/1i27qhbT4v6UhS5sazg4YQGK2X1etvNAeqbQiZVtCtGQ/edit?usp=sharing 

ОТ УЧИТЕЛИ ЗА УЧИТЕЛИ – 30 септември – 1 октомври, СУ „Васил Левски“ – Севлиево.

Представяне на добри STEM практики от преподаватели по природни науки и информационни технологии – участници в Международния фестивал „Наука на сцената“ (Прага, 27 март 2022).  

Целта на фестивала е  непрекъснато да се повишава нивото на образованието по научните дисциплини, с което да се подобрява научната грамотност и на цялото общество, както и повече млади хора да се ориентират към кариери в научните, инженерни и технологични дисциплини 

ПЛАТФОРМА ЗА ХИБРИДНО ПРОВЕЖДАНЕ  НА СЪБИТИЕТО!

 

К-TRIO ЗА ДЕЦА: Науката в детските очи
Представяне на видеа от проекти по физика от Ученическата сесия „Физика, околна среда и климатични промени“ по време на 50-ата Юбилейна национална конференцията на Съюза на физиците в България (юни 2022 г.). 

https://drive.google.com/drive/folders/1KnNs42rinAKLk_p2Zw4lp5l_Lp_aXt_S?usp=sharing 

Повече информация за Младежката научна сесия 2022, както и за отличените есета в Националния конкурс „Физика, физици и околна среда“ може да се види в книжката тук

https://night.nauka.bg/knijka-fizika-okolna-sreda-i-klimatichni-promeni/)

 

К-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Грация и гравитация линк:
Грация и гравитация №23
с участието на: 

    доц. д-р Петко Недялков – въведение

    Владо Любенов – поет

    Виктория Андреева – музикант

    д-р Милен Минев – физик

 

Видеопродукция: д-р Олег Константинов

shorturl.at/cgOX9

 

Филми и кратки видеоматериали

Заглавие K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите линк:
Оптичните метаповърхности като средство за управление на светлината (2022) Филмът е посветен на дейността на Лабораторията по лазерна физика и приложения и в частност на проекта METAFAST (Metasurfaces for ultrafast light structuring), фокусиран върху управление на светлината чрез метаповърхности.
Участва: доц. д-р Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ
Видеопродукция: д-р Олег Константинов
shorturl.at/loN56
Екстремална кохерентна светлина в инфрачервената област като изследователска инфраструктура (2022) Филмът представя дейността на Лабораторията по лазерна физика и приложения по проекта HEPHAESTUS / ХЕФЕСТ (Extreme Mid-IR and Coherent X-rays Light as a Laboratory Infrastructure).

Участва: доц. д-р Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ
Видеопродукция: д-р Олег Константинов

shorturl.at/eipx4
Как да получим суперматериала „графен”? (2022) Филмът представя дейността на Лабораторията „Плазмени технологии“ и в частност работата по създаване на графенови и графен-композитни материали, прилагани широко в съвременната индустрия. Участват: доц. Живко Кисьовски, докторант Иван Иванов и инж. Георги Попов от Лаборатория „Плазмени технологии“ на Физическия факултет на СУ

Видеопродукция: д-р Олег Константинов

shorturl.at/DFIMO

 

Архив на филми и видеоматериали

ФИЛМ K-TRIO ЗА ДЕЦА Линк:
Ученически проекти – „ЗА ФИЗИКАТА – С ЛЮБОВ“  Представяне на проекти по физика от Ученическата сесия „Природните науки и технологиите“,  в 49-ата Национална конференцията на Съюза на физиците в България (юни 2021 г.). 

Повече информация за Младежката научна сесия 2021, както и за отличените есета в конкурса „Големите открития във физиката на XX век“ може да се види в книжката тук (shorturl.at/gvCO7).

shorturl.at/ovU68
Национални конкурси за деца и ученици – победители на националните състезания на К-ТРИО 5 Онлайн представяне на наградените участници в 

 • Национален конкурс за детски рисунки на тема „Как ще изглежда Земята след 200 години“
 • Национален конкурс за ученически и студентски проекти на тема „Бъдещето на Земята, която обичам“
shorturl.at/dgBDI 
Разходка из тайните на биологията Разходка из тайните на биологията – мултимедийни продукти на студенти от СУ 

под ръководството на доц. Камелия Йотовска и доц. Ася Асенова, Биологически факултет на СУ

shorturl.at/opqzW
Физика за любопитковци Физика за любопитковци

Забавни физични експерименти с Калоян Генков и Антон Зяпков от Физическия факултет на СУ:

 • Балони – демонстрация на Мега пукач на балони, Балон на клечка и др.
 • Налягане и въздух – Облак в бутилка, Фонтан в бутилка и др.
 • Азот. Как да забием пирон с банан, Колко балона можем да поберем в канче и др.
 • Светлина, механични вълни и магнитно поле. Оптика в чаша вода, Студено светене и др.
 • Да рисуваме със звук – Филм, фокусиран върху физичния феномен, известен като „Фигури на Хладни“, по името на немския физик и музикант Ернст Хладни.

Подготвил: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/owzH1
Демонстрация на система за обучение по комбинаторика СтруниМа – игрова система за обучение по комбинаторика – намиране на симетрична дъска, покрития с плочки на дъска, обход на таблица, графи, теория на възлите. Играта има за цел да запознае потребителя с основни комбинаторно-геометрични концепции, като например дали даден възел е разплетем или не; дали даден граф има Ойлеров път; дали дадена дъска може да се покрие с плочки от определен вид, помощни оцветявания и други.

Представя: докт. Младен Вълков, БАН

shorturl.at/lyAC6

 

ФИЛМ K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: Наука с принос за обществото и регионалното развитие Линк:
Как се разработват синоптични карти? (2021) Филмът представя част от работата на дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология.
С участието на докт. Виктория Клещанова, Физически факултет на СУ
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/oABQ7
Експериментално конструкторско бюро към Физически факултет (2021) Филмът представя работата на един млад екип по два основни приложни проекта: Планетариум Андромеда и Боен авиационен симулатор Фотоника.
С участието на докт. Недислав Веселинов, Катедра Радиофизика и електроника към Физическия факултет на СУ, Апостол Спасов, Янислав Мирков и др.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/wEOP2
Проект ENGIE: насърчаване на момичетата да изучават геология и инженерни науки (2021) Филмът представя дейностите в рамките на проекта ENGIE, насочен към популяризация на възможностите за успешна кариера на момичета в областта на геологията и инженерните науки.
С участието на доц.д-р Евгения Тарасова, Институт по минералогия и кристалография към БАН, Българско геологически дружество, проф.д-р Михаил Тарасов, Институт по минералогия и кристалография към БАН и проф. д-р Росица Николова – директор на Института по минералогия и кристалография към БАН.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/pEP16
Научно-изследователските дейности в Центъра за върхови технологии УНИТе Разказва за творческите търсения на видни български учени в областта и техните усилия по създаване на Център за върхови постижения УНИТе с разпределена изследователска инфраструктура в страната
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/oFrSXjjTOjs
Научно-изследователски път на развитие на ЦТИО при СУ „Св. Климент Охридски”  Представен е научно-изследователски път на развитие на Центъра за технологии на информационното общество при СУ „Св. Климент Охридски”
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/9yZPSKNDTzU
От наука към иновации  Филмът представя редица добри примери, свързани с млади предприемачи, преминали през магистърската програма на Софийския университет и Факултета по математика и информатика „Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии” и вдъхновени от ръководителя си доц. Петко Русков.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/ZBZ9K45BlH0
Проектът GATE Филмът представя дейностите в международния проект GATE (BiG DAta for SmarT SociEty), ориентиран към създаването и дългосрочната устойчивост на Big Data Център.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/lKY0F3Tvmks
RDA – България  Представяне на Българския възел на Алианса за Изследователски данни, с участието на зам. министър Карина Ангелиева, проф. дфз. Ани Пройкова, проф. Мария Нишева, проф. Красен Стефанов и други. 
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
https://youtu.be/4HWsfZtQt7k
Франкофонски център към СУ Виртуална разходка във Франкофонския център на СУ и виртуално посещение в студио за записи и споделяне на добри практики за обучение, с участието на доц. д-р Георги Жечев, р-л катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF), Гл.ас. д-р Вълчан Вълчанов, катедра „Романистика“ ФКНФ, СУ, Център за академично качество (CRU-AUF), проф. д-р Албена Василева, Франкофонски център на СУ, Петър Тoпарев, представител на Университетската агенция на

Франкофонията (AUF) в България. 

Режисьор: гл. ас. д-р Вълчан Вълчанов

shorturl.at/amqKQ

Прилагане на иновативни методи за опазване на културно историческото наследство на София

Видеолекцията е посветена на дейностите по реставрацията и опазването на културното историческо наследство на столицата, извършвано от екипите на РИМ – София. Ще откриете интересни факти за работата в реставрационните ателиета и дигитализацията на Недвижими културни ценности (НКЦ) и международната проектна дейност на РИМ –София. https://www.youtube.com/watch?v=fF6todemD0k&t=454s
Записи от лекции на историческа тематика по проект K-TRIO 5  Записи от лекциите:

Богове и празници в Сердика – ас. Николай Шаранков (Софийски Университет), 

Резултати от недеструктивни проучвания на средновековните църкви в с. Калотина и с. Балша, Софийско  – Иван Василев, Фондация Българско наследство и Нов Български Университет 

https://www.youtube.com/watch?v=jJuBCztnU5g https://www.youtube.com/watch?v=dz9CgTJxngE 

 

K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: филми – Наука с принос за обществото Линк:
Защо е важно да пазим и обичаме природата – интервю с доц. д-р Тихомир Стефанов https://youtu.be/gEIqeEUsbBE
Демонстрация на лаборатория МИНОЛаб в София Тех Парк https://youtu.be/nyP94kM3ga0
+Българските ледници, филм на БГ Наука https://youtu.be/ze1M7rFf72k
Екстракти от лечебни растения и етерични масла https://youtu.be/Myx0CD1yQNU
Кой е Митрополит Симеон? |Документален филм на БГ Наука https://youtu.be/IM1LqG2bNk0
Резервоара на науката на света е в Антарктида https://youtu.be/-k2e4tEvLUU
Петаскейл суперкомпютъра в София Тех Парк https://youtu.be/yaIEIyKnVVo
Кратък курс по научна комуникация от БГ Наука https://youtu.be/eb793xIxPtc
Природонаучен музей с. Черни Осъм – филм на БГ Наука https://youtu.be/2gggwXpwcQU
За средновековните църкви в с. Калотина и с. Балша https://youtu.be/dz9CgTJxngE
+Как Обединения институт за ядрени изследвания (в Дубна) развива науката и в България https://youtu.be/FVW46oFptFA
Каква наука се крие зад технологията на Barin Sports https://youtu.be/wXg_2IsPKVo
Науката срещу мухъла в банята https://youtu.be/JtuSjvLGaEU
За теоретичната физика в ОИЯИ (Дубна) от Христо Димов https://youtu.be/zxlxssU8yOo
+Богове и празници в Сердика (от ас. Николай Шаранков) https://youtu.be/jJuBCztnU5g
+Кой е кап. Райчо Николов от Пловдив (1840 г. – 1885 г.) https://youtu.be/9jxLJ89N07I

 

Виртуален кабинет K-TRIO ЗА ВСИЧКИ: филми – Кабинети по любопитство Линк:
Поредица от демонстрации, свързани с плазмени технологии (2021)
 • Плазмена сфера и музикална намотка на Тесла (с участието на Светлана Лазарова – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Разряд с плъзгаща се дъга (с участието на Веселин Василев – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Как да си сготвим плазма с микровълнова печка? (с участието на Михаил Шматук – студент във Физическия факултет на СУ)
 • Плазмен стълб (с участието на докт. Владислав Иванов от Катедра Радиофизика и електроника, ФзФ)
 • Малък реактор за ядрен синтез (с участието на Господин Маринов – завършил бакалавър от Физическия факултет на СУ)

Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов

shorturl.at/esxAS 
В лабораторията по Оптика и Оптометрия, във Физическия факултет на СУ Филм за лабораторията по Оптика и Оптометрия във Физическия факултет на СУ, където зрителите могат да се запознаят с интересните установки и да наблюдават различни експерименти и демонстрации.

https://nauka.bg/su-nosht2020/#1605705984138-ded92310-c2cb  
Експериментална лаборатория по физика Филм за Експерименталната лаборатория по физика за работа с учители и ученици във Физическия факултет на СУ с ръководител доц. дфзн Цветан Велинов. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/wORX3
Механика Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху механиката, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/hvBZ1
Топлина Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху топлината, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/bcnEH
Вълни Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху вълните, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/lvEST
Електричество и магнетизъм Поредица от приложни физични експерименти, фокусирани върху електричеството и магнетизма, демонстрирани и озвучени от Тома Томов, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/jpyQY
Да си направим лазер Документално проследяване на направата на лазер – демонстрирано стъпка по стъпка от д-р Христина Андреева, Физически факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/qEI34
Да рисуваме със звук Филмът е фокусиран върху физичния феномен, известен като „Фигури на Хладни“, по името на немския физик и музикант Ернст Хладни. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/bewxE
Сканиращ електронен микроскоп Демонстрация на работата на сканиращия електронен микроскоп, локализиран в Лабораторията по технология на материалите към Катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника във Физическия факултет на СУ. Видеопродукция: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/eBDPX

 

K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите линк:
Бъдещето е в квантовите технологии – Калоян Златанов https://youtu.be/BIDaHcHBIuw
Ния Тошкова: В прилепите се крият отговорите за нашето здраве https://youtu.be/ykmlGG9rv0c
Визитка на гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова https://youtu.be/87eEbWNUcmc
Визитка на доц. д-р Пламен Цанков от  Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“ https://youtu.be/IZDHveNW7CY
Интервю с ректора на МУ-Плевен – проф. Добромир Димитров https://youtu.be/v2YcbUZKJJo
Визитка на доц. д-р Галин Борисов от Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“ https://youtu.be/_-wavMJLuEg
Визитка на д-р Илиян Попов от Център за компетентност „ХИТМОБИЛ“ https://youtu.be/8hJKhuhYWFo
Визитка на гл. ас. д-р Цветелина Йоргова от Център за компетентност „Мехатроника и чисти технологии MIRACle“  https://youtu.be/bC93wCBVGjg
Визитка на доц. д-р Мая Захариева Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ https://youtu.be/3yIPQIZ411w
Визитка на ас. д-р Жанина Петкова от  Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“  https://youtu.be/meoRrXnpzrc
Визитка на д-р Мартин Равуцов от Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ https://youtu.be/99p8kNtE7rs
Гл. ас. д-р Ангелина Косатева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ https://youtu.be/JC3MI_K3msI
Гл. ас. д-р Иванка Стойчева от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ https://youtu.be/AqToLN9pdm0
Доц. д-р Димитър Бошнаков от ЦК „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ https://youtu.be/CniqcPcyZ-E
Росен Иванов, Предприемач в науката 2021 https://youtu.be/tdsVxeucfMY
Д-р Мария Ивановска говори наградата „Питагор“ https://youtu.be/4Sks1iiQHXo
Ас. Гергана Христозова изследва български мъх в ОИЯИ https://youtu.be/ywxQJ7sOyVY
Чрез сблъсък на частици разбираме за нашата вселена https://youtu.be/42UT_qEZIeM
Защо обсерваторията в Рожен е важна за България https://youtu.be/kLJCvAH85ds
Бях единственият чужденец при пускането на първия сноп частици в ускорителя „Бустер“ към NICA. https://youtu.be/KELW88YYa4I

 

Заглавие K-TRIO Лица:  Филми – Изследователите в светлината на прожекторите линк:
Накратко за късите импулси и за оптичните вихри (2021) Филмът е посветен на дейността на Лабораторията по фемтосекундна фотоника към Физическия факултет на СУ и по-конкретно с темите, касаещи оптика на свръхкъсите импулси и сингулярна оптика.
Участват: проф. дфзн Александър Драйшу, ръководител на лабораторията и ръководител на Катедра Квантова електроника и гл.ас.д-р Николай Димитров.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/buxGP
Раманова спектроскопия – да видиш невидимото (2021) Филмът е посветен на един експериментален метод, използван в най-различни области на науката, а именно: Раманова спектроскопия.
Участва проф. дфзн Мирослав Абрашев, катедра Физика на кондензираната материя и микроелектроника към Физическия факултет на СУ
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/tOQTY
Лаборатории по геофизика (2021) Филмът представя дейностите на две лаборатории към Катедра Метеорология и геофизика на Физическия факултет на СУ – Лаборатория Геофизика проф. Иван-Асен Петков (1915-2005) и Лаборатория Сеизмика и сеизмично моделиране.
С участието на доц. д-р Ренета Райкова, гл.ас.д-р Гергана Георгиева, д-р Люба Димова – всички от Катедра Метеорология и геофизика, Физическия факултет на СУ, студентите от специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика” Калина Стоименова и Драгомир Драгомиров.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов 
shorturl.at/emsG9
Отвъд пределите… наука и технологии чрез и за светлината (2021) Филмът е посветен на изследвания, които обхващат една широка област, известна като оптика на свърхбързите явления и технологии, която има за цел да се надкрачат пределите при създаване на светлина с определени свойства и чрез нея да се разработват нови мултидисциплинарни приложения. Основните научни проекти са свързани с: 1) разработване на нови методи за създаване и манипулиране на ултракъси (пс, фс) светлинни импулси в различни спектрални области; 2) чрез светлината разработка на приложения в химията, физиката, биологията и индустрията.
С участието на д-р  Иван Бъчваров, ръководител Лаборатория по лазерна физика и приложения към Физически факултет на СУ, докторантите Калоян Георгиев и Любен Петров, Димитър Велков – студент и Виктория Галчина – гимназист.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/nHN47
Плазмени технологии (2021) Филмът представя работата на изследователската група от Физическия факултет на СУ, която се занимава с плазмени технологии и третиране на газове. Основният фокус е върху плазмата и нейните различни проявления и приложения.
С участието на доц. д-р Станимир Колев, ръководител Катедра Радиофизика и електроника, Физически факултет на СУ, доц. д-р Цветелина Паунска, Катедра Радиофизика и електроника, докт. Владислав Иванов, студенти от Физическия факултет на СУ.
Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов
shorturl.at/lzGVX
Облаците, в които се раждат звездите Групата по звездообразуване към Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет е сравнително ново явление в Алма матер. През десетината години на своето съществуване, тя работи върху проблеми на структурата и еволюцията на молекулярните облаци: сгъстени и студени области от междузвездната среда, където възникват звездите. Ключов елемент от дейността на Катедрата е работата на доц. д-р Тодор Велчев – като самостоятелни изследвания и в сътрудничество с германски колеги от университетите в Хайделберг и Кьолн, от които черпи опит, а също данни от висококачествени астрономически наблюдения и числени симулации. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/imowT
Група по Експериментална ядрена физика Проф. Георги Райновски представя своята научна група и възможностите, които тя предоставя. Съставът й е: Проф. дфзн Георги Райновски Доц. д-р Калин Гладнишки Гл. ас. д-р Диана Кочева Гл. ас. Мартин Чонголов Докторант Милена Стоянова Константин Стойчев – студент ОКС ,,Магистър“ Десислава Калайджиева – студент ОКС ,,Магистър“ Научни статии на Проф. дфзн Георги Райновски : https://scholar.google.com/citations?… За контакт: rig@phys.uni-sofia.bg Координатор: Десислава Георгиева Репортер: Христо Тончев Оператор: Стефан Стефанов Обработка: Снежка Григорова Видеото съдържа кадри от CERN, ISOLDE facility https://home.cern/science/experiments… https://www.youtube.com/watch?v=5MRHHjHOVjY
Лаборатория по атомна и молекулна спектроскопия Проф. Асен Пашов представя своята научна група и възможностите, които тя предоставя. Съставът й е: проф. дфзн. Асен Пашов доц. д-р Снежана Йорданова-Дюлгерова гл. ас. д-р Ивайла Божинова д-р Георги Добрев докторант Александър Георгиев За контакт: pashov@phys.uni-sofia.bg Оператор и репортаж: Десислава Георгиева Обработка: Снежка Григорова https://www.youtube.com/watch?v=AzuCYS6PYi4
Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора/ 2019 г Филмът представя проф. Валерия Фол и мегалитите и в частност новооткритите за науката през последните години от мегалитни обекти в Сърнена Средна гора. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов https://youtu.be/n_oym0TaRgM
Новооткрити мегалитни паметници в Сърнена Средна гора Филмът е естествено продължение на представения на Европейската нощ на учените‘2019 „Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора“ и представя мегалитите и в частност новооткритите за науката през последната година от проф. Валерия Фол мегалитни обекти в Сърнена Средна гора. Режисьор: гл. ас. д-р Олег Константинов shorturl.at/acpFM
Египет – люлка на древните цивилизации Филмът е посветен на научно-изследователските усилия на проф. д-р Сергей Игнатов, основател на обучението по Египтология в България, Ректор на Европейския Университет по хуманитарни науки във Вилнюс, Литва. https://youtu.be/aUBns9PGXQM
Космическа музика Посветен на творчеството на проф. д-р Симо Лазаров – инженер и композитор, основател на обучението по електронната музика в Нов Български Университет, България https://youtu.be/Fl18LvUO5uc
Нежна агресивност Посветен на творчеството на проф. Анри Кулев – големият български режисьор на анимационни, документални и игрални филми, художник, сценограф, аниматор, карикатурист и продуцент. Филмът разказва и за неговите усилия да създаде висша школа по анимация в НБУ след промените, когато филмопроизводството бе ликвидирано у нас. Филмът е богато  илюстриран с откъси от негови филми, с интервюта на видни експерти по анимация, негови колеги от НБУ и студенти. https://youtu.be/FCRJ9yB8wdc
Людмил Христов и новата вълна  С интервюта на възпитаници на Нов Български университет като режисьора Стефан Командарев, продуцентът Мъгърдич Халваджиян и много други филмът разказва за новата вълна кино- и ТВ режисьори и оператори, завършили школата в НБУ. Всичките те оформиха облика на българското кино през последните две десетилетия. https://youtu.be/0iIIPuk3HF0