Списък на участниците от българска страна:

СУ Свети Климент Охридски (Координатор)

Сдружение Форум Наука

Тракийски университет

Русенски университет Ангел Кънчев

Бургаски университет Проф. Асен Златаров

Център по растителна системна биология и биотехнология

Институт по математика и информатика на БАН

Клуб Млади Таланти

Регионален исторически музей – София

Единен център за иновации на БАН

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Международната година на фундаменталните науки за устойчиво развитие