Следете за онлайн излъчвания на живо тук: https://www.facebook.com/events/777323566831860/

 

К-TRIO 

ЗА ДЕЦА

15 – 20 септември  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив / STEAM центрове на НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ  Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Майсторски клас

„Знаци и визуална комуникация“

Доц. д-р Александър Гьошев 

15 – 20 септември  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив /STEAM центрове на НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ  Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Майсторски клас

 „Концепции за изграждане на авторски шрифт“

Докт. Виктор Новак – графичен дизайн

15 – 20 септември  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив / STEAM центрове на НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ  Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Майсторски клас

„Моден дизайн“

Доц. д-р Динка Касабова 

30 септември 2022
17:00- 18:00 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)- лабораторен комплекс Ученици, учители, преподаватели, широка публика Отворени врати

„Млад изследовател“

Центърът за върхови постижения отваря врати за учители и ученици. Демонстрации на опити и апаратура

Гл. ас. д-р  Веселин Петров, Никола Стайков, гл.ас. д-р Петър Бояджиев

17:00-18:00 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)- лабораторен комплекс „Забавната страна на науката“

Ученици и деца засаждат растения в оранжериите на ЦРСББ.

16:00- 16:15 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Академична библиотека с фонотека Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Отворени врати на академичната  библиотеката с фонотека

Докт.  Цветомира Иванова

Посещение на ученици в Академичната библиотека и фонотека. Запознаване с библиотечното дело.

16:15-17:00 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Академична библиотека с фонотека Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Фонотеката – музика и звуци

Д-р Тихомир Радев

17:00-18:00 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Академична библиотека с фонотека Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика „Библиотекар за един ден“

Ученици и студенти стават библиотекари

Цветомира Иванова

Мария Дончева

Маргарита Вълчанова

25 септември 2022
10:30 – 11:30 АРТКЛАС Център,

бул. Васил Левски № 180 А

Заседателна зала

Деца, родители, широка публика Творческа работилница „Млад електротехник“

Сглобяване на конструктор с ел. елементи

Инж. Цветомира Иванова

11:30 – 12:30 АРТКЛАС Център,

бул. Васил Левски № 180 А

Арт зала

Деца, родители, широка публика „Мост между поколенията“ 

Творческо ателие (рисуване) за деца на възраст от 5 до 12 години и възрастни.

K-TRIO КОНКУРСИ

 

25 август 2022 Facebook Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Фотоконкурс „Моето училище 2”

Доц. д-р Весела Казашка

25 август 2022 Facebook Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Фотоконкурс „Моят град”

Доц. д-р Весела Казашка

K-TRIO ЛИЦА
22 юни  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Концертна зала на Централна сграда Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Информационно рали
млади учени за комуникиране на наука
– млади учени и учители за научно менторство в проекта
– учени и учители – за иновативни форми на обучение, STEAM обучение и др.
15 – 20 септември  2022 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) Ученици, преподаватели, студенти, широка публика „Природните науки и света около нас“

Майсторски клас в STEM центрове

 

Гл. ас. д-р Веселин Петров

15 – 20 септември  2022 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Граматически игри

Онлайн състезание за ученици „МеСиЗа“

Мета символен запис на изречението.

Майсторски клас в STEM центрове

Доц. дфн Петя Бъркалова

Ива Неделева

15 – 20 септември  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив /  Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Дискусионен клуб

 „Арт предприемачество в дигиталната ера“

Проф. д-р Емилия Константинова

Милена Илиева

15 – 20 септември  2022 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив / Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) Ученици, преподаватели, студенти, широка публика Дискусионен клуб

„Управление на проекти“

Доц. д-р Васил Колев

Доц. д-р Весела Казашка

30 септември 2022
15:00-15:30 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)- заседателна зала  Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Официално откриване  

Европейски корнер – представяне на проектите на ЦРСББ и възможности за кариерно развитие

Доц. д-р Цанко Гечев

Директор

17:00 – 18:00 Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)- заседателна зала  Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Забавната страна на науката

„ДНК в кухнята“

гл. ас. д- р Веселин Петров

д-р Никола Стайков

Мануела Стоянова

К-TRIO 

ЗА ВСИЧКИ

 

23 септември 2022
15:00 – 15:30  АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Концертна зала на Централна сграда Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Официално откриване

Европейски корнер – представяне на проектите на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак, Ректор

16:00 – 17:00 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Концертна зала на Централна сграда Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Изложба 

„Графични проекции“

Проф. д-р Галина Лардева – Минкова

16:00 – 17:00 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Концертна зала на Централна сграда Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика Концерт „Среща на световете“

Проф. д-р Тон Шекерджиева – Новак

30 септември 2022
15:30- 16:00 АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив, Концертна зала на Централна сграда Студенти, преподаватели, изследователи, широка публика STEM & STEAM  (да дадем заглавие)

Книжка с интервюта на директори на училища 

Доц. дфн  Петя Бъркалова

Доц. д-р Весела Казашка

Ваня Драганова