Тази година получихме 84 проекта на ученици от цялата страна.
Вашите есета, презентации и проекти ни припомниха за делото и живота на много български учени, за техните научни открития и за тяхното място в България и по света.
Журито отново беше затруднено да избере финалистите, които представиха своите проекти в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“!   
Благодарим Ви за вдъхновяващите презентации, за емоциите и за откритията, които направихте по стъпките на българските учени!

Ще Ви очакваме отново в конкурсите за „Нощта на учените“! 

***

Националният конкурс на тема “По стъпките на българските учени“ цели да популяризира сред ученици, студенти и широката общественост постиженията на учени, родени в България и живели и работили в страната или извън нея.

Основна цел на конкурса е да се популяризира приносът на българските учени в днешния живот, наука и европейска култура, значението на научните открития за обществото; да запознае обществеността с откритията на учени, чиито невероятна работа и постижения променят живота ни (физици, химици, биолози, математици и други) или ни дават представа как е изглеждал той (археолози, етнографи и други). 

Идеята на конкурса е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, електронни постери, колажи, модели, които трябва да представят работа по значим проблем свързан с темата на конкурса, а именно представяне на живота и научните постижения на български учени.

От участниците се очаква да демонстрират умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; за естетическо и техническо оформяне на изготвения продукт по тематичното направление на конкурса.

След предварителна селекция, ще бъдат допуснати проекти-финалисти, които ще бъдат представени и наградени в Нощта на учените на 30.09.2022 г, в Аулата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

 

Участници: 

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти, разделени в четири състезателни групи: 

І група – 6 – 11 години; 
ІІ група – 12 – 15 години; 
ІІІ група – 16 – 19 години;

ІV група – студенти.

 

Изработените продукти за конкурса: мултимедийни продукти, есета, електронни постери, колажи, модели, следва да се изпращат на адрес: researchers_night_competition@abv.bg

Краен срок за изпращане на проектите: 26 септември 2022 г.