Европейска нощ на учените 2023 – https://night.nauka.bg//
Проект K-TRIO се финансира от Европейския съюз
по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“ | Договор №101061564