Във все по-динамичния свят технологиите играят най-важна роля в развитието на образователната система. Така училището на бъдещето се превръща в център за приложение на иновативни методи и подходи към обучението. Когато говорят за училището на бъдещето, повечето възрастни описват интерактивни дъски, дигитални класни стаи и учебни часове „в облака“. Но дали самите ученици, които трябва да са в центъра на учебния процес, си представят същото?

Националният конкурс на тема “Училище на бъдещето“ цели да насърчи приложението на иновациите в образованието, търсенето на най-добри практики и идеи (STEM, STEAM-обучение и др.) за модернизация на училището в XXI век.

 Идеята на конкурса е да се превърне в място за обмен на знания, умения и нови идеи под формата на: мултимедийни продукти, есета, електронни постери, колажи, модели, които да представят визията на обучаемите за училището на бъдещето.

„Минимум забрани – максимум свобода“, изкуствен интелект или учител, иновации и технологии като ключов фактор в образованието или традиционно обучение, възможност да се развият индивидуалните способности и интереси на учениците (персонализирано обучение) или масово образование, традиционна класна стая или креативно пространство и активности извън клас…. А може би хармонично съчетание и интеграция на различни образователни среди? Провокирайте въображението си и представете училището на бъдещето, така, както го виждате.

От участниците се очаква да демонстрират умения за публично представяне и защита на идеи и проекти; за оформяне на собствена позиция и описание на лични примери, за естетическо и техническо оформяне на изготвения продукт по тематичното направление на конкурса. Използването на инструменти с ИИ се допуска по изключение за подобряване на авторската идея и крайния творчески проект. Представянето на автоматично генерирани материали не се толерира и участието ще бъде дисквалифицирано.

След предварителна селекция от жури, допуснатите проекти-финалисти ще бъдат представени и наградени по време на „Европейската нощ на учените“ на 29.09.2023 г, в Аулата на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски“.

Участници: 

В конкурса могат да участват ученици на възраст от 6 до 19 години и студенти, разделени в четири състезателни групи: 

І група – 6 – 11 години; 
ІІ група – 12 – 15 години; 
ІІІ група – 16 – 19 години;

ІV група – студенти.

Изработените продукти за конкурса: мултимедийни продукти, есета, електронни постери, колажи, модели, следва да се изпращат на адрес: researchers_night_competition@abv.bg

Краен срок за изпращане на проектите: 26 септември 2023 г.