Списания

Homo Sciens 2022 – Издание на Съюза на учените в България

Homo Sciens 2022

Издание на Съюза на учените в България по проект 101061564 — K-TRIO — HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, финансиран от Европейския съюз по дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ на програма „Хоризонт Европа“