РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРСА НА ТЕМА:  

„МОЯТ ГРАД“

І. Организатор на конкурса – „АРТКЛАС ЦЕНТЪР” – Пловдив

ІІ. Период на провеждане конкурса 

 От 25.08.2022 г. до 30.10.2022 г. включително.

 

ІІІ. Териториален обхват 

Няма териториални ограничения по отношение на участието.

ІV. Цели на конкурса

Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които  са привлечени от  света на знанието и  природата. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да представят своя град такъв, какъвто го виждат – пъстър, шумен, тих, красив, умен, скучен, интересен…

Надяваме се да обогатите  определенията на вашия град  по свой начин. Искаме да разберем какво провокира любопитството към вашия град, как го запечатваме в ума си и  на снимка,  какви емоции ни носи докосването до него. 

Нека с езика на фотографията  споделим своя  отговор.

  1. Условия за участие

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с фотографиите, се изпращат на ел. поща: art.kazicenter@gmail.com

            VІ. Съгласие с регламента

            VІІ. Защита на личните данни

VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите

ІХ. Класиране

Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. Фотографиите ще бъдат съхранявани по реда на тяхното получаване до 30.09.2022 година – 24:00 часа на ел. пощата. Гласуването ще бъде открито от 3 октомври и ще бъде достъпно до 30 октомври 15:00 часа. 

Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания, ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. 

Победителите ще бъдат оповестени на 1 ноември 2022 година на страницата на фотоконкурса и на страницата във Facebook на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. На отличените участници ще бъдат връчени грамоти.

Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда.

Х. Календар

 

ХІ. Награди

Първите трима ще получат грамоти и награда (книга, свързана с фотографията)  за съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени сертификати за участие във фотоконкурса.

Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и могат да бъдат използвани като рекламни и образователни материали, в кампании и други.