РЕГЛАМЕНТ НА ФОТОКОНКУРС НА ТЕМА:  

„МОЕТО УЧИЛИЩЕ – 2“

І. Организатор на конкурса – „АРТКЛАС ЦЕНТЪР” – Пловдив

 

ІІ. Период на провеждане конкурса 

 От 25.08.2022 г. до 30.10.2022 г. включително.

ІІІ. Териториален обхват 

Няма териториални ограничения по отношение на участието.

ІV. Цели на конкурса

Фотоконкурсът „Моето училище 2“ е естествено продължение на фотоконкурса, обявен през 2020 година. Тогава  получихме много фотографии от ученици, учители и родители, които ни допуснаха в своите училища. Поради големия интерес обещахме да има ново издание и ето го сега – през 2022 година. Искаме да разберем какво  остава у човека от ученическите времена, затова фотоконкурсът е свързан с темата за училището – какво е то за нас, каква роля има в нашето ново  ежедневие, променено ли е училището през последните години. А може би откриваме, че у всеки човек има един „учен”, запален по любимия предмет! Нека с езика на фотографията  споделим своя  отговор.

Фотоконкурсът цели да привлече за участие хора от всички възрасти, които  са привлечени от  света на знанието и които милеят за своето училище. Предизвикваме ги да погледнат творчески през обектива и да споделят „уловеното” училището като сграда, училището като  най-хубавата  „ера“ от нашия живот, като приятелства и светли мигове, като науки и поуки, свързани за цял живот. КОВИД-19 поднесе невиждано затваряне по домовете за хората по целия свят поради изключителните обстоятелства на пандемията. Как се промени училището, когато внезапно се изправи пред реалните изпитания на пандемията и в него спешно телефонът, компютърът и лаптопът замениха класната стая? „Ходенето на училище“  активира за ежедневна употреба платформи (classroom, zoom, shkolo, gmail, microsoft teams, google meet, viber, messenger) и дигитални ресурси. Остана ли носталгията по класната стая, по училището, по класа и любимите учители, имаме ли мини училище у дома?

  1. Условия за участие

Точно и коректно се попълва формулярът за участие, а също и допълнителните данни за снимките, с които се участва. Формулярът за участие, заедно с фотографиите, се изпращат на ел. поща: art.kazicenter@gmail.com

            VІ. Съгласие с регламента

            VІІ. Защита на личните данни

VІІІ.  Технически изисквания към фотографиите

ІХ. Класиране

Снимките ще бъдат оценявани чрез харесвания във Facebook страницата на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. Фотографиите ще бъдат съхранявани по реда на тяхното получаване до 30.09.2022 година – 24:00 часа на ел. пощата. Гласуването ще бъде открито от 3 октомври и ще бъде достъпно до 30 октомври 15:00 часа. 

Фотографиите на първите трима участници, получили най-много харесвания, ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. 

Победителите ще бъдат оповестени на 1 ноември2022 година на страницата на фотоконкурса и на страницата във Facebook на АРТКЛАС ЦЕНТЪР. На отличените участници ще бъдат връчени грамоти.

  1. Без оглед на броя и вида снимки, един участник може да получи само една награда.

Х. Календар

ХІ. Награди

Първите трима ще получат грамоти и награда (книга, свързана с фотографията)  за съответно първо, второ и трето място, а на първите 20 ще бъдат предоставени сертификати за участие във фотоконкурса.

Творбите, взели участие в представителната изложба, стават притежание на организаторите и могат да бъдат използвани като рекламни и образователни материали, в кампании и други.