Програма

Бургас – Европейска нощ на учените 2022

14:30 ч. Официално откриване на Европейската нощ на учените в Бургас
Място: Голяма аула на университет “Проф. д-р Асен Златаров” в Медицинския корпус

15:00 ч. Направление “Природни науки – Химия, Биология, Екология” – представяне на новите лаборатории за изследване на вода в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Място: Неорганичен корпус на университет “Проф. д-р Асен Златаров”

15:00 ч. Направление “Информационни науки” – представяне на лаборатории по проект УНИТе в Университет “Проф. д-р Асен Златаров”
Място: Център за върхови постижения по проект УНИТе

15:30 ч. Демонстрации и игри “Брейн геймс” съвместно с Международен младежки център Бургас и Детски музей Планетум
Място: Неорганичен корпус на университет “Проф. д-р Асен Златаров”

15:30 ч. Сигурно виртуално пространство за малки и големи: “Киберсигурност” – проф. д-р Станислав Симеонов “Отговорност на потребителя в социалните мрежи и онлайн пространството” – доц. д-р Тодор Костадинов и д-р Радовеста Стюърт
Място: Център за върхови постижения по проект УНИТе

16:30 ч. Викторина с награди за учените на бъдещето