Стара Загора – Европейска Нощ на Учените 30.09.2022 г. 

 

10:00 – 14:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Отворени врати – STEM център (ДИПКУ)
14:00 – 16:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Отворени врати – лаборатории в Тракийски университет
16:30 – 18:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Отворени врати – Музеи: Музей на коня, Анатомичен музей (ВМФ), Музей на Аграрния факултет, Музей на ветеринарното дело
15:00 – 18:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Фестивал на науката – основните звена на Тракийски университет представят иновативни технологии и научни постижения
18:00 – 18:15 ОТКРИВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА НОЩ НА УЧЕНИТЕ
18:15 – 18:30 КТРИО КОНКУРСИ: награждаване на победителите в конкурсите
18:30 – 20:00 KTРИО ИЗЛОЖБИ
18:30 – 20:00 КТРИО ЗА ДЕЦА: РОБОТИ НА РАБОТА
18:30 – 20:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Холистичен център
18:00 – 20:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Project corner
20:00 – 22:00 КТРИО ЗА ВСИЧКИ: Игри и музика:  Дамски камерен хор Библиофония, към Регионална библиотека „Захари Княжески“, гр. Стара Загора; Макрофагос; Downtown, DJ

 

Форум на Ректорат Тракийски университет, Студентски град, Стара Загора.