Изложбата представя най-доброто от Националния фотоконкурс за ученици и студенти на тема „Физика и климат“. Конкурсът е част Младежката научна сесия „Физика, околна среда и климатични промени“, проведена в рамките на Юбилейната 50-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика, организирана от Съюза на физиците в България и проведена от 2 до 5 юни 2022 г. в гр. Варна.
Фотографиите са подбрани по два критерия: представяне на климатичния елемент и неговото физично обяснение и художествено представяне.
В конкурса участват младежи от 31 средни и 4 висши училища от 24 населени места в България и от Виенски университет (Австрия). Всички получени фотографии могат да бъдат видяни на фейсбук страницата на конкурса (Физика и климат – национален фотоконкурс за ученици и студенти).