KTRIO

Какво е Европейска Нощ на Учените

Събитията от Нощта на учените ще се организират в поне 15 града и 22 училища, а в хода им ще бъдат подкрепени дебатите с учителите за новите компетенции относно зелените и дигиталните трансформации и изграждането на нови таланти за бъдещи изследвания и иновации. Ще има отворени врати на лаборатории, музеи и училища, дискусионни клубове, лекции и научни семинари. Публиката ще бъде включена в дебатите за приноса на проучванията и нововъведенията, за зеления и цифров преход на икономиката, за пробивните иновации и научните постижения в Европа и България. Проектът ще създаде по-добро разбиране за това как научната и развойна дейност допринася за благосъстоянието на хората и устойчивото развитие и ще подчертае общите европейски усилия за преодоляване на глобалните предизвикателства, изграждане на зелена икономика и цифров единен пазар, интелигентни градове, интелигентни фабрики и пълноценно възползване от чистите технологии, Интернет на нещата (IoT), изкуствения интелект, големите бази данни и изчисленията в облак. Ще бъде подчертана и ролята на всичко това в разрешаването на съвременни кризи като тази с COVID-19.

Повече вижте тук!