Плазмени технологии в центъра “Clean & Circle”

✅Плазмени технологии в центърa по компетентност “Clean & Circle” Плазмата и плазмените технологии за чисти технологии и устойчива околна среда | Доц. Евгения Бенова